A Nők a Tudományban Egyesület tagjai kutatók, egyetemi oktatók, mérnökök a tudomány és innováció minden területéről. Az INNOSKART 2012-től tagja az egyesületnek, közös elkötele-zettséggel képviseljük a nemek közötti esélyegyenlőség ügyét a tudomány, kutatás és klaszterfejlesztés területén.
Tagvállalataink rendszeresen részt vesznek és támogatják az egyesület Lányok Napja programját.

http://www.nokatud.hu